>

Chờ Người Man Rợ - Trà Đá TV | VN2

Chờ Người Man Rợ

  • Waiting for the Barbarians (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Tại một tiền đồn biên giới bị cô lập, một quan tòa thuộc địa của một đế chế vô danh bị khiếp sợ khi một đại tá quân đội đến tìm cách thẩm vấn người dân địa phương về một cuộc nổi dậy sắp xảy ra, sử dụng các chiến thuật tàn ác khiến quan tòa khiếp sợ.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung