>

Fran Lebowitz: Giả Như Nó Là Thành Phố (Phần 1) - Trà Đá TV | VN2

Fran Lebowitz: Giả Như Nó Là Thành Phố (Phần 1)

  • Pretend It's a City (Season 1) (2021)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Lang thang qua phố xá ở Thành phố New York và tâm trí thú vị của nhà văn hài hước, mỉa mai với tài kể chuyện Fran Lebowitz khi bà ngồi cùng Martin Scorsese.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung