>

Nữ Chiến Binh Tương Lai - Trà Đá TV | VN2

Nữ Chiến Binh Tương Lai

  • Aeon Flux

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Ở thời kỳ này, con người trải qua từ đời này đến đời khác, họ cứ thế sinh tồn mà không biết rằng trong cái thế giới đen tối mà họ đang ở bị sự thống trị của Bregana. Một nữ chiến sĩ tên là Aeon-Flux có siêu năng lực, được giao nhiệm vụ tiêu diệt những kẻ cầm quyền thống trị, và đồng thời cô đã khám phá ra một bí mật của thế giới... Bí mật mà Aeon-Flux phát hiện ra là gì? Nó có thay đổi cuộc đời và nhiệm vụ mà cô đã theo đuổi từ trước giờ hay không?

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung