>

Tiếng Gọi Của Metal - Trà Đá TV | VN2

Tiếng Gọi Của Metal

  • Sound of Metal (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Bộ phim kể về sự tuột dốc của cuộc đời một tay trống dòng nhạc heavy metal khi anh ta bắt đầu mất đi thính giác của mình.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung