>

Thư Linh Ký - Trà Đá TV | VN2

Thư Linh Ký

  • Thu Linh Ky (2019)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Tại Doanh Châu giới, bách gia chư tử, Đường thi Tống từ, đều có thư linh. Thư linh Cố Thất Tuyệt tỉnh lại từ "Ba trăm bài thơ Đường", cưỡi thần thú Sơn Hải Kinh, cùng Nhạc Ngũ Âm nỗ lực học nhạc nuôi sống bản thân và các muội muội, bước lên con đường tìm kiếm đánh thức những thư linh khác

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung