>

Thượng Dương Phú / Nghiệp Đế Vương - Trà Đá TV | VN2

Thượng Dương Phú / Nghiệp Đế Vương

  • Monarch Industry (2021)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Hoàng quyền mục nát, quý tộc xa hoa lãng phí, không màng đến sống chết của bách tính. Quận chúa Vương Huyên cùng mối tình đầu Tam hoàng tử Tử Đàm thanh mai trúc mã, vì lời tiên đoán "Được nàng được thiên hạ" mà cuốn vào cuộc tranh đấu của triều đình, trở thành con cờ của phụ thân, gả cho Dự Chương vương Tiêu Kỳ xuất thân hàn môn.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung