>

Lôi Chấn Tử: Phong Thần Duyên Khởi - Trà Đá TV | VN2

Lôi Chấn Tử: Phong Thần Duyên Khởi

  • Thunder Twins (2021)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Phim kể về thuở xưa Thiên Tôn dùng linh khí trời đất bày trận Phong Thần, người tộc Vũ trời sinh đã có cánh, do thám chuyện thế gian giữa đất trời, một khi gặp loạn thế, sẽ lợi dụng đôi cánh Phong Lôi khởi động trận. Những năm cuối Ân Thương, đứa trẻ định mệnh Lôi Chấn Tử và Tân Hoàn gánh vác sứ mệnh của người tộc Vũ, muốn sử dụng đôi cánh Phong Lôi cùng sức mạnh Tướng Tinh mở trận Phong Thần, câu chuyện bắt đầu từ đây.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung