>

Chuyến Tàu Tình Yêu - Trà Đá TV | VN2

Chuyến Tàu Tình Yêu

  • One Boat One World (2021)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Một chuyến tàu siêu cấp chứa hơn 6000 du khách cùng nhân việc công tác như một địa cầu nhỏ biết di chuyển và một xã hội thu nhỏ, du khách muôn hình vạn trạng, vui buồn hợp tan, người trẻ tuổi phấn đấu vì tình yêu đều được phơi bày đặc sắc trong hành trình này.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung