>

Thời Đại Của Anh, Thời Đại Của Em ( Cá Mực Hầm Mật 2) - Trà Đá TV | VN2

Thời Đại Của Anh, Thời Đại Của Em ( Cá Mực Hầm Mật 2)

  • Go Go Squid 2 Dt.Appledog's Time (2021)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Một nhóm người trẻ trong độ tuổi 20, người lớn nhất cũng chỉ mới 25 26 tuổi mà đã tạo nên thành tích ở các giải đấu quốc tế. Bất kể là dùng Tiếng Trung, Tiếng Anh một con số hay là một kí hiệu thì họ cũng đều là truyền thuyết

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung