>

Trả Đũa - Trà Đá TV | VN2

Trả Đũa

  • Payback (2021)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Một nhân viên môi giới chứng khoán trẻ tuổi tại một công ty ở Phố Wall do Mob kiểm soát bị phản bội và bị tống vào tù 6 năm. Khi ra ngoài, anh ta tìm cách trả thù.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung