>

Trường Bạch: Thái Tuế - Trà Đá TV | VN2

Trường Bạch: Thái Tuế

  • Legend Of Snake 2 Tai Sui (2021)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Tiếp tục câu chuyện của Trường Bạch Linh Xà Truyện, sau khi xà tiên ngàn năm Liễu Long Đình gặp gỡ hậu nhân Nữ Oa Bạch Tĩnh Dao, từ quan hệ lợi dụng từng bước phát triển thành tình yêu, trải qua muôn trùng hiểu lầm lận đận, tạo nên câu chuyện tình yêu hai kiếp.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung