>

Bùng Cháy Đi Củi Mục - Trà Đá TV | VN2

Bùng Cháy Đi Củi Mục

  • Litter to Glitter (2021)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Ba người bạn cùng phòng Phương Thiên Dật, Hồ Ngạn Tổ, Viên Trí cùng ôm một giấc mơ về điện ảnh, mở một khách sạn bên cạnh căn cứ điện ảnh và truyền hình, vừa xoay sở quỹ điện ảnh của mình, vừa làm việc cho đoàn phim mài dũa kỹ thuật, nhưng bất luận là kinh doanh khách sạn hay là ước mơ điện ảnh của họ đều đang gặp khó khăn trùng trùng.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung