>

Long Quan Cổ Mộ: Vua Sói Tây Hạ - Trà Đá TV | VN2

Long Quan Cổ Mộ: Vua Sói Tây Hạ

  • The Dragon Tomb: Ancient Legend (2021)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Bốn đào kép "Sinh Đán Tịnh Sửu" do Lưu Cẩm Châu cầm đầu, vì cứu ân sư Viên Chấn mất tích mà không thể không bước vào hành trình thám mộ tìm người vô cùng nguy hiểm.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung