>

Quý Ông Jack (Phần 1) - Trà Đá TV | VN2

Quý Ông Jack (Phần 1)

  • Gentleman Jack (Season 1) (2019)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Quý Ông Jack dựa trên một câu chuyện có thật từ nhật ký bí mật của Anne Lister. Lister giữ nhật ký liên quan đến mối quan hệ của cô với những người tình nữ bí mật cũng như những nỗ lực của cô trong việc khôi phục lại ngôi nhà của gia đình mình, Shibden Hall, trở lại tai tiếng.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung