>

Thần Võ Thiên Tôn - Trà Đá TV | VN2

Thần Võ Thiên Tôn

  • The Legend of Sky Lord (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Thần Võ Thiên Tôn kể về nam nhân vật chính Hái hoa Phi Diệp, là một người có năng lực vô song anh có thể trảm nhật nguyệt sơn hà. Vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo Hoàng Tuyền; Lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa!Ta từ hư không mà tới, nhấc tay trời phải sập, lật tay hủy Hoàng tuyền. Ta là ma, là thần, là tiên, là người. Ta là Tiêu Thần, là vạn vật, cũng là chúa tể!

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung