>

Thập Nhị Đàm (Mười Hai Truyền Thuyết) - Trà Đá TV | VN2

Thập Nhị Đàm (Mười Hai Truyền Thuyết)

  • Twelve Legends (2021)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Trần Tính Kiên do đá tạo nên yêu cô gái Dạ Minh được minh châu hình thành. Mối tình này kéo dài 2000 nghìn năm. Phát sóng 8h tối nay 27/3/2021 trên PhimmoizVN

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung